Tập huấn Ngữ văn

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm và chỉnh sửa
Người gửi: Gã Đầu Bạc
Ngày gửi: 16h:06' 04-09-2013
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
HẢI DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
MÔN: NGỮ VĂN THPT
LỚP TẬP HUẤN
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU
TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
I. MỤC TIÊU TẬP HUẤN:
- Hiểu được cách khai thác, cách thức đạt được mục tiêu trong dạy học theo chuẩn KT-KN thông qua các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực.
- Nắm được cách thức kiểm tra, đánh giá theo chuẩn KT-KN của môn học Ngữ văn THPT.
1. Về kiến thức:
- Xác định mục tiêu dạy học theo chuẩn KT-KN cho từng bài, từng chủ đề, nhóm chủ đề.
- Vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy môn Ngữ văn cấp THPT.
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo chuẩn KT-KN bộ môn Ngữ văn.
2. Về kĩ năng:
- Thống nhất trong quản lý, chỉ đạo, thực hiện dạy học, kiểm tra, đánh giá chất lượng giờ dạy và kết quả học tập của học sinh.
- Có ý thức đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn KT-KN.
3. Về thái độ:
II. NỘI DUNG TẬP HUẤN:
1. Giới thiệu chung về dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn KT-KN môn Ngữ văn.
2. Hướng dẫn tổ chức dạy theo chuẩn KT-KN môn Ngữ văn qua áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.
3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá theo chuẩn KT-KN.
Vòng tròn
trải nghiệm
Trải nghiệm
Phân tích
hoạt động
trải nghiệm
Khái quát hoá
vấn đề,
rút ra bài học
Áp dụng
Tập huấn có sự tham gia
II. PHUONG PHP T?P HU?N
KHÁI QUÁT VỀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY HỌC
THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
I. LÝ DO BIÊN SOẠN TÀI LIỆU:
Thực trạng dạy học bộ môn Ngữ văn nhiều năm qua:
- GV còn thụ động trong việc xác định mục tiêu bài học, chưa xác định được đúng chuẩn KT-KN tối thiểu dẫn đến hiện tượng hoặc dạy học chưa đạt chuẩn, HS sẽ thiếu kiến thức, không được trang bị những KT-KN tối thiểu hoặc vượt chuẩn, khi đó HS bị nhồi nhét, quá tải trong học tập.
2. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của GV và kết quả học văn của HS nhìn chung thiếu sự thống nhất, dẫn đến tình trạng đánh giá không chuẩn, không nhất quán ngay tại một trường, một địa phương. Đặc biệt giữa các địa phương, vùng miền khác nhau độ vênh lệch còn nhiều.

Sự ra đời của Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT-KN giúp :
- GV xác định đúng mục tiêu bài học, phù hợp với các đối tượng HS.
- Các cơ quan quản lý giáo dục đánh giá việc giảng dạy của GV và kết quả học tập của HS đảm bảo tính nhất quán, thống nhất giữa dạy học và kiểm tra đánh giá.
- Tạo điều kiện cho GV phát huy tính chủ động, sáng tạo trong dạy học, không lệ thuộc hoàn toàn vào SGK, SGV mà có thể sử dụng những nguồn tài liệu khác phục vụ cho việc giảng dạy miễn là không đi chệch ra ngoài CT môn học và vẫn đạt được chuẩn KT-KN mà CT yêu cầu.
- Giúp GV xác định đúng chuẩn KT-KN tối thiểu trong quá trình dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS.
- Góp phần khắc phục tình trạng chưa đạt chuẩn hoặc quá tải ở HS.
- Tạo khung pháp lý cho GV và các nhà quản lý chuyên môn trong việc thống nhất về nội dung
KT-KN ở từng bài học, chủ đề, nhóm chủ đề; lấy đó làm căn cứ khoa học cho việc dạy học và chỉ đạo dạy học, cho việc kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của GV và kết quả học tập của HS.
II. MỤC ĐÍCH BIÊN SOẠN TÀI LIỆU:
Tài liệu Hướng dẫn thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng: 2 phần
Những vấn đề chung
Chuẩn kiến thức kỹ năng của từng bài trong chương trình.
2. Tài liệu tập huấn: 3 phần :
III. CẤU TRÚC TÀI LIỆU:
Phần 1: Những vấn đề chung.
Phần 2: Tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn KT-KN thông qua các kỹ thuật dạy học tích cực.
Phần 3: Hướng dẫn tập huấn thực hiện chuẩn KT-KN tại các địa phương
1. Các loại tài liệu:
IV. YÊU CẦU SỬ DỤNG TÀI LIỆU
- Chương trình giáo dục phổ thông;
- Phân phối chương trình;
- Sách giáo khoa;
Sách giáo viên;
Tài liệu tham khảo,…
Hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN.
2. Mối quan hệ giữa các tài liệu:
Có tính pháp lý: Chương trình, PPCT, SGK, HDTHCKTKN.

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MỘT SỐ KHÁI NIỆM
I. Giới thiệu về chuẩn:
1. Khái niệm:
Chuẩn là những yêu cầu, tiêu chí tuân thủ những nguyên tắc nhất định, được dùng làm thước đo đánh giá hoạt động, công việc, sản phẩm của lĩnh vực nào đó; đạt được những yêu cầu của Chuẩn là đạt được mục tiêu mong muốn của chủ thể quản lý hoạt động, công việc, sản phẩm đó.
2. Những yêu cầu cơ bản của chuẩn:
a. Có tính khách quan, không lệ thuộc vào quan điểm hay quan niệm chủ quan của người sử dụng Chuẩn;
b. Có hiệu lực ổn định về phạm vi, thời gian áp dụng;
c. Đảm bảo tính khả thi;
d. Đảm bảo tính cụ thể , tường minh, định lượng;
đ. Đảm bảo không mâu thuẫn với các Chuẩn khác trong cùng lĩnh vực hoặc những lĩnh vực có liên quan.
3. Chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục:
- Chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục ( gọi tắt là Chuẩn) là mức độ, yêu cầu và điều kiện mà đối tượng giáo dục được đánh giá phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
- Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục là mức độ, yêu cầu và điều kiện đối tượng cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí có các chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục.

4. Chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình Giáo dục phổ thông
a. Chuẩn KT-KN của Chương trình môn học là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học mà học sinh cần phải và có thể đạt được sau mỗi đơn vị kiến thức ( mỗi bài, chủ đề, chủ điểm, mô đun).
Chuẩn KT-KN của một đơn vị kiến thức là các yêu cầu cơ bản , tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của đơn vị kiến thức mà học sinh cần phải và có thể đạt được.
b. Chuẩn KT-KN của Chương trình cấp học là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của các môn học mà học sinh cần phải và có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập trong cấp học.
c. Chuẩn KT-KN là căn cứ để :
- Biên soạn sách giáo khoa và các tài liệu hướng dẫn dạy học, kiểm tra, đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá.
- Quản lý, chỉ đạo, thanh, kiểm tra thực hiện dạy học, kiểm tra, đánh giá, sinh hoạt chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ quản lý và giáo viên.
- Xác định mục tiêu của mỗi giờ học, mục tiêu của quá trình dạy học đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Xác định mục tiêu kiểm tra, đánh giá đối với từng bài kiểm tra, bài thi; đánh giá kết quả giáo dục từng môn học, lớp học, cấp học.
d. Các mức độ về KT-KN
* Kiến thức: Mức độ về kiến thức được xác định theo 6 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo.

* Kĩ năng: Mức độ về kĩ năng được xác định theo 3 mức độ: Thực hiện được, thực hiện thành thạo, thực hiện sáng tạo.


xin chân thành cảm ơn
và chúc sức khoẻ quý thầy cô