THẦY, CÔ THƯỞNG TRÀ

LY CÀ PHÊ VỊ ĐƯỢM

Liên kết website

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ GD

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC PHÒNG

Tài nguyên dạy học

TIN TỨC GIÁO DỤC

Điều tra ý kiến

Bạn truy cập trang web của Câu lạc bộ Violet Hải Dương là nhằm mục đích
Giao lưu, học hỏi, giúp đỡ đồng nghiệp.
Thư giãn sau các giờ căng thẳng.
Chỉ để tải tài liệu của CLB.
Xây dựng cộng đồng Violet Hải Dương đoàn kết, thân ái.
Một lí do khác.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Khách đến Câu lạc bộ

  5 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với CLB Giáo viên Hải Dương.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  HÁT ĐỂ CHUNG TAY CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

  ĐỀ E - THI THỬ ĐH 2013 - THANH HÓA - KEYS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 15h:23' 26-06-2013
  Dung lượng: 96.5 KB
  Số lượt tải: 964
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD & ĐT THANH HÓA
  TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH
  (Đề thi có 06 trang)
  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC
  Môn thi: TIẾNG ANH, khối D
  Thời gian làm bài: 90 phút.
  
    ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

  Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
  Câu 1: From an early age, Wolfgang had a/an _______ for music.
  A. interest B. passion C.involvement D. tendency
  Câu 2: Larry never spoke to anyone, and kept himself _______.
  A. outside B. withdrawn C. superior D. aloof
  Câu 3: Sarah delivered a/an _______ appeal to the court and asked for mercy.
  A. sensational B. sentimental C. emotional D. affectionate
  Câu 4: No sooner had we left the house, _______ it started snowing.
  A. and B. than C. when D. that
  Câu 5: What ever Jane _______ to do, she finishes.
  A. gets on B. sees to C. sets out D. looks for
  Câu 6: Several cars, _______ owners had parked them under the trees, were damaged.
  A. their B. of which C. whom D. whose
  Câu 7: It was very good _______ you to give up so much of your time.
  A. of B. for C. with D. to
  Câu 8: The play was not _______ what we had expected.
  A. just B. absolutely C. at all D. very
  Câu 9: We had to get a bank loan when the money finally _______.
  A. gave in B. gave off C. gave over D. gave out
  Câu 10: The minister _______ to say whether all the coal mines would be closed.
  A. refuse B. avoided C. denied D. bothered
  Câu 11: When Helen agreed to run the school play, she got more than she _______.
  A. came down to B. bargained for C. faced up to D. got round to
  Câu 12: At the end of the match the players were _______ exhausted.
  A. solely B. utterly C. actually D. merely
  Câu 13: _______ you should do first is make a list of all the things you have to do.
  A. That B. What C. As D. If
  Câu 14: The smell of the kippers cooking _______ my breakfast.
  A. put me off B. came up agaist C. gave off D. held up
  Câu 15: This conversation project looks promising, but it’s still _______.
  A. in the early stages B. in advance C. understress D. at first sight

  Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 16 đến 25.
  5
  10
  15
  20
  Every drop of water in the ocean, even in the deepest parts, responds to the forces that create the tides. No other force that affects the sea is so strong. Compared with the tides, the waves created by the wind are surface movements felt no more than a hundred fathoms below the surface. The currents also seldom involve more than the upper several hundred fathoms despite their impressive sweep.
  The tides are a response of the waters of the ocean to the pull of the Moon and the more distant Sun. In theory, there is a gravitational attraction between the water and even the outermost star of the universe. In reality, however, the pull of remote stars is so slight as to be obliterated by the control of the Moon and, to a lesser extent, the Sun.
  Just as the Moon rises later each day by fifty minutes, on the average, so, in most places, the time of high tide is correspondingly later each day. And as the Moon waxes and wanes in its monthly cycle, so the height of the tide varies. The tidal movements are strongest when the Moon is a sliver in the sky, and when it is full. These are the highest flood tides and the lowest ebb tides of the lunar month and are called the spring tides. At these times the Sun, Moon, and Earth are
   
  Gửi ý kiến