THẦY, CÔ THƯỞNG TRÀ

LY CÀ PHÊ VỊ ĐƯỢM

Liên kết website

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ GD

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC PHÒNG

Tài nguyên dạy học

TIN TỨC GIÁO DỤC

Điều tra ý kiến

Bạn truy cập trang web của Câu lạc bộ Violet Hải Dương là nhằm mục đích
Giao lưu, học hỏi, giúp đỡ đồng nghiệp.
Thư giãn sau các giờ căng thẳng.
Chỉ để tải tài liệu của CLB.
Xây dựng cộng đồng Violet Hải Dương đoàn kết, thân ái.
Một lí do khác.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Khách đến Câu lạc bộ

  7 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với CLB Giáo viên Hải Dương.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  HÁT ĐỂ CHUNG TAY CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

  ĐỀ E - THI THỬ ĐH 2013 - YÊN BÁI - KEYS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 15h:23' 26-06-2013
  Dung lượng: 64.5 KB
  Số lượt tải: 792
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO YÊN BÁI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013
  TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ MÔN THI: TIẾNG ANH – KHỐI D, A1
  (Đề thi gồm 07 trang) Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
  Thí sinh làm bài ra phiếu trả lời trắc nghiệm Mã đề 068

  Reading the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 10:

  Animation traditionally is done by hand-drawing or painting successive frame of an object, each slightly different than the proceeding frame. In computer animation, although the computer may be the one to draw the different frames, in most cases the artist will draw the beginning and ending frames and the computer will produce the drawings between the first and the last drawing. This is generally referred to as computer-assisted animation, because the computer is more of a helper than an originator.
  In full computer animation, complex mathematical formulas are used to produce the final sequences of pictures. These formulas operate on extensive databases of numbers that defines the objects in the pictures as they exist in mathematical space. The database consists of endpoints, and color and intensity information. Highly trained professionals are needed to produce such effects because animation that obtains high degrees of realism involves computer techniques fro three-dimensional transformation, shading, and curvatures.
  High-tech computer animation for film involves very expensive computer systems along with special color terminals or frame buffers. The frame buffer is nothing more than a giant image memory for viewing a single frame. It temporarily holds the image for display on the screen.
  A camera can be used to film directly from the computer’s display screen, but for the highest quality images possible, expensive film recorders are used. The computer computers the positions and colors for the figures in the picture, and sends this information to the recorder, which captures it on film. Sometimes, however, the images are stored on a large magnetic disk before being sent to the recorder. Once this process is completed, it is replaced for the next frame. When the entire sequence has been recorded on the film, the film must be developed before the animation can be viewed. If the entire sequence does not seem right, the motions must be corrected, recomputed, redisplayed, and rerecorded. This approach can be very expensive and time- consuming. Often, computer-animation companies first do motion tests with simple computer-generated line drawings before selling their computers to the task of calculating the high-resolution, realistic-looking images.
  Question 1: What aspect of computer animation does the passage mainly discuss?
  A. The production procession B. The equipment needed
  C. The high cost D. The role of the artist
  Question 2: According to the passage, in computer-assisted animation the role of the computer is to draw the _________.
  A. first frame B. middle frames
  C. last frame D. entire sequences of frames
  Question 3: The word “they” in the second paragraph refers to _________.
  A. formulas B. objects C. numbers D. database
  Question 4: According to the passage, the frame buffers mentioned in the third paragraph are used to _________.
  A. add color to the images B. expose several frames at the same time
  C. store individual images D. create new frames
  Question 5: According to the passage, the positions and colors of the figures in high-tech animation are determined by _________.
  A. drawing several versions B. enlarging one frame at a lime
  C. analyzing the sequence from different angles D. using computer calculations
  Question 6: The word “captures” in the fourth paragraph is closest in meaning to _________.
  A. separates B. registers C. describes D. numbers
  Question 7: The word “Once” in the fourth paragraph is closest in meaning to _________.
  A. before B. since C. after D. while
  Question 8: According to the passage, how do computer-animation companies often test motion?
  A. They experiment with computer-generated line drawings.
  B. They hand-draw successive frames.
  C. They calculate high-resolutions images.
  D. They develop extensive mathematical formulas.
  Question 9: The word “task” in the fourth paragraph is closest in meaning to _________.
  A. possibility B. position C. time D. job
  Question 10: Which of the following statement is supported by the passage?
  A. Computers have reduced the costs of animation.
  B. In the future, traditional artists will no longer be needed.
  C. Artists are unable to produce drawings as high in quality as computer drawings.
  D. Animation involves a wide range of technical and artistic skills.

  Mark the letter A, B, C or D on your answer
   
  Gửi ý kiến