THẦY, CÔ THƯỞNG TRÀ

LY CÀ PHÊ VỊ ĐƯỢM

Liên kết website

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ GD

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC PHÒNG

Tài nguyên dạy học

TIN TỨC GIÁO DỤC

Điều tra ý kiến

Bạn truy cập trang web của Câu lạc bộ Violet Hải Dương là nhằm mục đích
Giao lưu, học hỏi, giúp đỡ đồng nghiệp.
Thư giãn sau các giờ căng thẳng.
Chỉ để tải tài liệu của CLB.
Xây dựng cộng đồng Violet Hải Dương đoàn kết, thân ái.
Một lí do khác.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Khách đến Câu lạc bộ

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ Giáo viên Hải Dương.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  HÁT ĐỂ CHUNG TAY CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

  Đề thi Tiếng Pháp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: thpt nam sách
  Người gửi: Trịnh Thị Hồng Nhung (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:47' 11-03-2017
  Dung lượng: 176.7 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  LYCÉE NAM SÁCH - DEVOIR DE CONTRÔLE DU FRANÇAIS 45mn

  Nom et prénom : …………………………………….. Classe : 12……
  MÃ ĐỀ 303
  
  
  ( Thí sinh làm bài ngay vào đề kiểm tra)
  Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B,C, D ) cho mỗi câu sau :
  1. L’année prochaine, nous … étudiants de la faculté de médecine.
  A. sera B. sommes C. étions D. serons
  2. Si j’ai beaucoup d’argent, j’ …….. une Honda
  A. achèterai B. ai acheté C. achèterais D. achète
  3. Il passera chez toi si le professeur ………. tôt la classe.
  A. a fini B. finit C. finirait D.finissait
  4. Si tu épousais Peter, ta vie ……… complètement
  A change B. a changé C. changerait D.changeait
  5. Elle passerait bien le bac si elle …….. un peu plus
  A. travaillerait B. travaillait C. a travaillé D.travaille
  6. Aimes-tu la lecture ? - Oui, je ……… aime beaucoup .
  A. le B. la C. l’ D.les
  7. Les Dupont passent souvent … vacances à la campagne
  A. votre B. leurs C. sa D.son
  Đọc bài khóa chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B,C, D ) cho mỗi câu từ câu 8 đến câu 17.
  Les loisirs des enfants
  Les enfants ont beaucoup de loisirs aujourd’hui, il y a la télévision, les jeux vidéos, l’internet, l’informatique, ils passent des heures pour jouer aux cartes, aux jeux vidéos. Ils aiment voyager avec leurs parents. En effet, seuls 6 enfants sur 100 (de 6 à 14 ans) ne lisent pas du tout, 19 sur 100 lisent 1 à 2 fois par mois, 34 sur 100, 1 à 2 fois par semaine et 41 sur 100 lisent tous les jours. Les enfants lisent pas moins dans les années 1960. En fait, aujourd’hui, ils ont des habitudes de lectures différentes. Ainsi s’il y a moins de gros lecteurs aujourd’hui, il y a de plus en plus de petits lecteurs. Les enfants lisent moins de romans classiques. Ils lisent en fait beaucoup plus de bandes dessinées, des magazines, des revues spécialisées, paroles des chansons…C’est pour cela que les adultes (parents , enseignants…) jouent un rôle très important pour inciter les enfants à lire.
  Ghi chú : le pourcentage : tỷ lệ %
  8, De quoi parle-t-on dans ce texte :
  A. des enfants. B. de l’internet.
  C.des jeux vidéos. D. des loisirs des enfants.
  9, Les enfants ont ………., aujourd’hui .
  A. moins de loisirs B. beaucoup de loisirs
  C. peu de loisirs D. très peu loisirs
  10, Quels sont les loisirs des enfants  ?
  A. la télévision et les jeux vidéos. B.l’internet et l’informatique C. tous les cas A,B,D D.des bandes dessinées et des revues
  11, Quel est le pourcentage des enfants qui ne lisent pas du tout ?
  6 % B. 19 % C. 34 % D. 41 %
  12, Quel est le pourcentage des enfants qui lisent 1 à 2 fois par mois ?
  A. 6 % B.19 % C. 34 % D. 41%
  13, Quel est le pourcentage des enfants qui lisent 1 à 2 fois par semaine ?
  A. 6 % B. 19 % C. 34 % D. 41 %
  14, Quel est le pourcentage des enfants qui lisent tous les jours ?
  A. 6 % B.19 % C. 34 % D. 41%
  15, Les enfants lisent …………de romans classiques .
  A. beaucoup B.peu C.moins D. plus
  16, Ils lisent beaucoup plus …
  A. de bandes dessinées. B. des magazines, des paroles des chansons. C. des revues spécialisées D. tous les cas A,B,C
  17, Qui joue le rôle très important pour pousser les enfants à lire ?
  A. les amis et les enfants. B. Les parents et les enseignants.
  C. les lecteurs. D. les informaticiens.
  Đọc kĩ đoạn văn chọn dạng động từ đúng nhất cho các câu từ câu 18 đến câu 27
  Hoa ( aimer )18…voyager. Hier, il y ( avoir ) 19 …du soleil. Le ciel ( être ) 20…bleu. Elle
  (aller
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓