THẦY, CÔ THƯỞNG TRÀ

LY CÀ PHÊ VỊ ĐƯỢM

Liên kết website

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ GD

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC PHÒNG

Tài nguyên dạy học

TIN TỨC GIÁO DỤC

Điều tra ý kiến

Bạn truy cập trang web của Câu lạc bộ Violet Hải Dương là nhằm mục đích
Giao lưu, học hỏi, giúp đỡ đồng nghiệp.
Thư giãn sau các giờ căng thẳng.
Chỉ để tải tài liệu của CLB.
Xây dựng cộng đồng Violet Hải Dương đoàn kết, thân ái.
Một lí do khác.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Khách đến Câu lạc bộ

  5 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với CLB Giáo viên Hải Dương.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  HÁT ĐỂ CHUNG TAY CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

  TỔNG ĐỀ E - THI ĐH 2013 (1)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 17h:12' 25-06-2013
  Dung lượng: 461.5 KB
  Số lượt tải: 668
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
  Chọn phương án (A hoặc B, C, D
  1. A. myth     B. breath  C. tooth       D. with
  2.  A. biscuits      B. magazines   C. newspapers   D. vegetables
  3.  A. packed      B. punched  C. pleased        D. pushed
  4.  A. call      B. cup C. coat D. ceiling
  5.  A. month      B. boss  C. shop      D. got
  Chọn phương án (A hoặc B, C, D
  6.  A. become      B. between       C. improve      D. forward
  7.  A. assistant      B. holiday      C. colony      D. possible
  8.  A. faithfully      B. sincerely       C. completely      D. extremely
  9.  A. figure      B. ever       C. apply      D. happy
  10.  A. salary       B. essential       C. industry       D. interview
  Từ vựng: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:
  11.  We love HANOI, ___________ in the spring.
  A. mostly   B. most   C. especially   D. specially
  12.  Are you looking for anything in ___________ ?
  A. special   B. detail   C. peculiar   D. particular
  13. Dress ___________ when you go for an interview. Don’t wear your Jeans.
    A. nice   B. nicely   C. smart   D. newly   
  14. Mexico is the most popular vacation _____ for people from The United States.
   A. target   B. connection   C. departure   D. destination
  15. To the best of my ___________ , he married an Irish girl
   A. retention   B. recall   C. memory    D. recollection
  16. Every Sunday we ___________ go walking in the park.
   A. seldom   B. usually  C. rarely   D. never
  17. We’ll play tennis and ___________ we’ll have lunch.
   A. so   B. after   C. immediately   D. then
  18. I feel terrible, I didn’t sleep ___________ last night.
   A. an eye    B. a wink   C. a jot   D. an inch
  19. This is the most expensive car I have ___________ driven.
   A. ever   B. always   C. often   D. sometimes
  20. The ___________ at the football match because violent when their team lost.
   A. spectators   B. groups   C. observers   D. customers
  Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D)
  People in many countries grow fresh water fish from eggs. They move the small fish into lakes and rivers. The fish live and (21) _____ there. People go (22) ______in these lakes and rivers. They enjoy catching fish because fish is also good food. Now the Japanese grow salt water fish. Most of them are yellow tail fish. Workers grow the fish from eggs. Every time they feed the fish, they play (23) _______ of piano music. The fish (24) ____that piano music means food. When the fish are small, the Japanese put them into the ocean near the land. The fish find some of their (25)____ food. Workers also feed them. They play the same piano music.
  The fish (26) ___________know the music.They swim toward it and (27) ______ the food. In (28) _________ months the fish are large. The Japanese play the same music. The fish swim toward it and the workers (29) __________them. The Japanese get about 15 percent of their seafood (30) ________farms in the ocean.
  21.  A. bread       B. born       C. grow       D. develop
  22.  A. enjoying       B. fishing       C. shopping       D. catching
  23.  A. songs       B. films       C. tapes       D. lot
  24.   A. think        B. recognize      C. realize          D. learn
  25.  A. own       B. own’s        C. self        D. self’s
  26.  A. recently        B. mostly        C. nearly        D. already
  27.  A. see        B. find        C. bite        D. hold
  28.  A. few       B. a few        C. couple       D. many
  29.  A. grasp        B. catch        C. seize        D. hold
  30.  A. on        B. of        C. from        D. in
  Văn phạm: Chọn phương án đúng (
   
  Gửi ý kiến