THẦY, CÔ THƯỞNG TRÀ

LY CÀ PHÊ VỊ ĐƯỢM

Liên kết website

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ GD

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC PHÒNG

Tài nguyên dạy học

TIN TỨC GIÁO DỤC

Điều tra ý kiến

Bạn truy cập trang web của Câu lạc bộ Violet Hải Dương là nhằm mục đích
Giao lưu, học hỏi, giúp đỡ đồng nghiệp.
Thư giãn sau các giờ căng thẳng.
Chỉ để tải tài liệu của CLB.
Xây dựng cộng đồng Violet Hải Dương đoàn kết, thân ái.
Một lí do khác.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Khách đến Câu lạc bộ

  8 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với CLB Giáo viên Hải Dương.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  HÁT ĐỂ CHUNG TAY CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

  VÀI ĐỀ E 2013 - THI THỬ ĐH (2)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 17h:12' 25-06-2013
  Dung lượng: 145.0 KB
  Số lượt tải: 734
  Số lượt thích: 0 người
  TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI
  TRẦN CAO VÂN
  ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013
  Môn thi : TIẾNG ANH, Khối D
  
  ----------------------------
  ĐỀ CHÍNH THỨC
  Thời gian làm bài : 90 phút
  (Đề thi có 06 trang)
  
  


  ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.


  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following word.
  Question 1: A. committee B. referee C. employee D. refugee
  Question 2: A. alcohol B. comment C. chemical D. proceed
  Question 3: A. company B. atmosphere C. customer D. employment
  Question 4: A. apprehension     B. preferential     C. conventional     D. calculation
  Question 5: A. satisfactory     B. alter     C. military     D. generously

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 6 : Not until the end of the 19th century ______ become a scientific discipline.
  A. plant breeding has B. did plant breeding
  C. plant breeding had D. has plant breeding
  Question 7: When friends insist on ______ expensive gifts, it makes most people uncomfortable.
  A. them to accept B. they accepting C. their accepting D. they accept
  Question 8: _________ that she burst into tears. A. Such was angry girl B. So angry she was C. She was angry so D. Her anger was such
  Question 9: They always kept on good ______ with their next-door neighbors for the children’s sake.
  A. will B. friendship C. terms D. relations
  Question 10: They stayed for hours, ______ my mother was very annoyed about.
  A. that B. which C. this D. whom
  Question 11: The vase is definitely not_______, but just a very good imitation.
  A. real B. factual C. genuine D. true
  Question 12: I walked away as calmly as I could. __________, they would have thought I was a thief.
  A. In case B. If so C. Or else D. Owing to
  Question 13: Please answer the phone for me. I don`t want to speak to ______ it is
  A. whoever B. whatever C. whenever D. wherever
  Question 14: By the time Brown’s daughter graduates, __________ retired. A. he B. he has C. he’ll being D. he’ll have
  Question 15: __________the storm, the ship couldn`t reach its destination on time.
  A. Because of B. Incase of C. In spite of D. But for
  Question 16: While ________ to help Tim with his math, I got impatient because he wouldn’t pay attention to what I was saying.
  A. I am trying B. having tried C. I try D. trying
  Question 17: The problem is difficult, therefore ______ students could answer it.
  A. a great number of B. a lot of C. few D. a few
  Question 18: I was in a such hurry that I left one of my bags _________
  A. out B. behind C. on D. aside
  Question 19: Do you think you can meet the _________ given by our teacher ?.
  A. deadline B. line C. dead D face
  Question 20: The twins look so much alike that almost no one can____them____
  A. take....apart B. tell....away C. tell....apart D. take....on
  Question 21: Everyone can join our club, _____________ age and sex.
  A. not mention B. in case of C. in place of D. regardless of
  Question 22: The strike was caused by the_________ of two workers.
  A. dismiss B. dismissing C. dismissed D. dismissal
  Question 23: Look! The yard is wet. It______ last night.
   
  Gửi ý kiến